Yhteystiedot

Nosyt piste hallitus at sci piste fi

Uutiset

19.10.2023Nokia suun­nit­te­lee vä­hen­tä­vän­sä jopa 14 000 työn­te­ki­jää. Suo­mes­sa kar­si­taan noin 450 työ­paik­kaa, Oulun tehdas säästyyLue lisää »2.10.2023Nokia aikoo vä­hen­tää Suo­mes­ta enin­tään 83 työ­paik­kaa?Lue lisää »2.10.2023Nokia aloittaa muutosneuvottelut, yli 200 työpaikkaa voidaan vähentääLue lisää »31.10.2022Ro­bo­teil­le muuttoLue lisää »31.10.2022Nokia tuo väkeä Ouluun - kau­pun­gin pitää puo­les­taan saada heidät py­sy­määnLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:87356 kpl

Toiminta

 

Toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittaisissa kokouksissa. Suunnitelmien toteutumista  seurataan hallituksen kokouksissa ja suunnitelmia päivitetään tarvittaessa.

Keskeisiä toimintamuotoja ovat:

  • tiedotus- ja keskustelutilaisuudet työehtosopimusneuvottelujen aikana
  • palkkatutkimukset ja mielipidekartoitukset
  • koulutuksiin ja seminaareihin osallistumisen koordinointi
  • yhteydenpito YTN:n yritysyhdistystoimintaan
  • YTN-liittojen toimielimien tapahtumien seuranta
  • konsernin eurooppatason toiminnan seuranta
  • yhteistyö Nokia: ja NSN:n työsuojeluorganisaation kanssa
  • tiedotustilaisuudet henkilöstölle yhteistoimintaneuvottelujen aikana

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä hyötyä on NOSYT:ista? - Pienikin yhdistys näkyy neuvottelupöydän ääressä paremmin kuin yksittäinen henkilö. Asiaa voi verrata vaikka asukasyhdistykseen, joka on kansalaisen lähin vaikutuskanava kunnan tai kaupungin asioihin. Samoin NOSYT on ylemmän toimihenkilön lähin vaikutuskanava työnantajaan päin. On muistettava, että terveessä yhdistyksessä jäsenet luovat toiminnan, ei hallitus. Ylemmät toimihenkilöt ovat olleet heikosti järjestäytyneitä kautta aikojen, mikä näkyy mm. siinä, että heidän palkkoja on korotettu heikosti verrattuna toisiin henkilöstöryhmiin.

2. Heittääkö NOSYT kapuloita Nokian/NSN:n rattaisiin? - Ei heittele vaikka välillä menosuuntaa ylemmän toimihenkilön kannalta on syytä tarkistaa. NOSYT pyrkii ajamaan ensisijaisesti ylempien toimihenkilöiden asiaa Nokian/NSN:n sisällä ja osana Nokiaa/NSN:ää. Asioiden ei tarvitse olla ristiriidassa, vaan lähdemme ajattelusta, että ylemmän toimihenkilön etu on myös työnantajan etu.

3. Millainen on suhde ammattijärjestöihin? - NOSYT on yhdistyksenä YTN:n jäsenjärjestö eli kun NOSYT:issa on riittävästi poweria, sen jäsenillä on suora yhteys TES-pöytään. YTN:n jäsenliittojen UIL, TEK, SEFE jne. kautta on tuo yhteys tietysti myös olemassa, mutta se tie on huomattavasti kivisempi.

4. Kelpaako jäseneksi vain Oulun nokialainen tai NSN:n työntekijä? - Jäseneksi pääsee kuka tahansa liittoon kuuluva Nokian/NSN:n ylempi toimihenkilö. NOSYT kuitenkin ensisijaisesti keskittyy Ouluun sijoitettujen henkilöiden asioihin eli oululaisiin "local employee" ja "expatriate" -henkilöihin. Yhdistyksen kannalta kaikki ovat tervetulleita.

5. Joutuuko expatiksi lähtevä eroamaan NOSYT:ista? - Ei toki. Myös expattien "personnel subarea" eli toimialue eli kotipesä on Oulu.

6. Why no NOSYT pages in English? - This is a maintenance question. Based on voluntary activities, close to doubling the work has not appeared so attractive. Please ask for help if you need it!

7. Onko muualla vastaavia yhdistyksiä? - NOSYT on yritysyhdistys. Lisää vastaavia yhdistyksiä löydät YTN yritysyhdistykset -verkkosivulta. Nokian puitteissa yhdistykset on perustettu Saloon, Jyväskylään, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle, ks. YTN yhdistykset Nokia Suomi

8. Miten yhdistyksen ja luottamusmiesten funktiot eroavat? - NOSYT on kaikki Oulun alueen Nokian/NSN:n ylemmät yhteen keräävä yhdistys. Henkilöstöryhmien luottamushenkilöiden tehtäviä on "tulla informoiduiksi" mm. YT-lain mukaan sekä toimia työntekijöiden virallisena apulaisena ja tukena erinäisissä työsuhdeasioissa.